LIBROS / Literatura / Literatura contemporánea / Narrativa. lit contemporánea / Novela romántica (640)